O nás
O nás
Produkty
Konstrukce
Fotoalbum
Ceníky
Kontakty
Napište nám

Popis
Kruhové bezodtokové jímky jsou vyrobené z integrálního svařovaného polypropylenu, mají jeden vtok a shora otvor pro kontrolu a čerpání. Vrchní otvor je zakrytý plastovým víkem. Jímky jsou vyrobeny v řadě velikostí podle potřebných objemů.

Provedení jímky
Pláště jímek jsou provedeny podle toho, pro jaké prostředí jsou jímky určeny:

 • samonosné k obsypání
 • samonosné volně stojící ( nad íuovní terénu)
 • k obetonování
 • k obetonování proti spodní vodě

 

  V (m3) D (mm) H1 (mm) H (mm) h (mm)
ZP-2,9 2,3 1650 1800 1200 300
ZP-3,9 3,3 1650 2300 1700 300
ZP-5,7 4,8 2000 2300 1700 300
ZP-7,8 6,6 2300 2300 1700 300
ZP-9,7 8,5 2300 2800 2200 300
ZP-12,7 11,1 2600 2800 2200 300
ZP-16,1 14,1 3000 2800 2200 300
ZP-19,9 17,5 3300 2800 2200 300
ZP-24 21,1 3600 2800 2200 300
V - užitečný objem
d - 160 mm

Doprava
Během dopravy je nutno jímku ukotvit k ložné ploše, při zvedání je nutné jímku vázat pouze za kotvící místa. Polypropylen s klesající teplotou křehne, proto se nedoporučuje manipulace s ním při teplotách pod 5ºC.

Osazení do terénu
se liší podle provedení jímek :

Jímky samonosné k obsypání
Jímky samonosné k obsypání jsou určeny do volného terénu bez spodní vody. Postaví se na betonovou základovou desku a obsypou tříděným stabilizovaným výkopkem(hlína z výkopu : cement v poměru 8:1).
Při obsypávání musí být jímka napouštěna vodou tak, aby její hladina byla vždy I - I,Sm nad úrovní obsypávky.

Jímky k obetonování
se použijí tam, kde je v blízkosti jímky budova nebo komunikace pro motorová vozidla. Plášť je vyztužen žebry a ocelovými závlačemi.
Při obetonováni musí být jimka napouštěna vodou tak, aby její hladina byla vždv 1 - 1,5m nad úrovní betornu.

Jímky k obetonování proti spodní vodě
se použijí tam, kde hladina spodní vody dosahuje nad základovou spáru. Plášť popř. i dno jsou vyztuženy žebry a ocelovými závlačemi. Úpravy proti spodní vodě závisí na velikosti jímky a výšce hladiny spodní vody. Vždy je nutná konzultace s výrobcem. Po osazení jímky na základovou desku je třeba jímku co nejdňve napustit vodou (do výšky hladiny spodní vody).
Při obetonování musí být jímka napouštěna vodou tak, aby hladina vody byla vždy 1 - 1,5m nad úrovní betonu.

Připojení k potrubí
Jímka se propojí s nátokovým a odtokovým potrubím přesuvkami. Pokud je jímka použita jako žumpa, musí být odvětrána samostatným nebo nátokovým potrubím nad střechu pňpojeného objektu.

Záruka
Na výrobek je záruka 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží. Každá jímka je zkoušena dle ČSN 79 0905 a je k ní vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti.

Na přání zákazníka
 • změníme průměr nátokového potrubí
 • dodáme nástavce pro uložení do větších hloubek pod úrovní terénu
 • vyrobíme jímku v provedení pro spodní vodu
 • vyrobíme atypickou jímku
 • dodáme pochůzný ocelový kryt
 • zajistíme likvidaci usazených kalů
 • provedeme záruční a pozáruční opravy


Bezodtokové jímky slouží k akumulaci odpadní, užitkové nebo pitné vody.