O nás
O nás
Produkty
Konstrukce
Fotoalbum
Ceníky
Kontakty
Napište nám
CELOPLASTOVÝ SEPTIK

Použití
Septik se zařazuje jako první stupeň čištění, nejčastěji před zemním filtrem nebo vegetační čistírnou. Zachycené nečistoty v něm anaerobně (bez přístupu vzduchu) rozkládají mikroorganizmy. Nesmějí do něho být přiváděny dešťové a drenážní vody.

Popis
Septiky jsou stavebně jednoduché a provozně nenáročné čistící objekty. Celoplastové septiky jsou vyrobeny z integrálního svařovaného polypropylenu. Uvnitř jsou rozděleny přepážkami a nornými stěnami na tři komory, do každé komory je umožněn přístup pro vyklízení zachyceného kalu. Nepochůzná víka jednotlivých komor jsou vyrobena z polypropylenu.

Doprava
Během dopravy je nutno septik ukotvit k ložné ploše, při zvedání je nutné septik vázat pouze za kotvící místa. Polypropylen s klesající teplotou křehne, proto se nedoporučuje manipulace s ním při teplotách pod 5ºC

Osazení do terénu
Septik se osazuje na betonovou desku o síle 100 - 200 mm (podle únosnosti terénu) a je nutné jej po předchozím rozepření obsypat. Při obsypávání je potřeba v septiku udržovat hladinu vody cca 50 - 100 cm nad výškou obsypaného materiálu. Pro osazení septiku do větší hloubky lze objednat plastový nástavec.

Tabulka rozměrů
typ CSK1 CSK2 CSK3 CSK4
EO 5 8 11 16
D 2000 2300 2600 2750
H 1800 2300 2300 2800
H1 1350 1600 1600 2050
H2 1300 1550 1550 2000
d 110 160 160 160

EO - počet připojených obyvatel
Rozměry jsou uvedeny v mm

 

Připojení septiku k potrubí
Septik se propojí s nátokobým a odpokovým potrubím přísankami. Je nutné jej odvětrávat samostatným nebo alespoň nátokovým potrubím nad střechu připojeného objektu.

Provoz a údržba
Septik je třeba vyvážet, pokud vrstva kalu v něm dosáhne 1/3 užitečné výšky (jedné třetiny výšky hladiny vody v septiku ode dna), nejméně však jednou za rok. Kal se obyčejně odváží k likvidaci na městskou čistírnu odpadních vod. Po odčerpání kalu musí být v septiku ponecháno minimálně 15 cm vrstva kalu jako kal očkovací. Při práci je třeba dodržovat zásady hygieny, použití ochranných pomůcek, ošetřit i drobná poranění.

Kvalita vody na odtoku
Snižení přiváděného znečištění se pohybuje kolem 40%. Voda na odtoku ye septiku je mírně zakalená, neobsahuje kyslík a zapáchá.

Záruka
Na výrobek se poskytuje záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje, nevztahuje se na závady vzniklé nevhodnou manipulací a montáží. Ke každému septiku je podle ČSN 79 0905 vystaven protokol o zkoušce vodotěsnosti nádrže.

Na přání zákazníka
 • změníme umístění a průměry nátokového a odpokového potrubí
 • dodáme plastový nástavec
 • vyrobíme septik v provedení pro spodní vodu
 • vyrobíme atypický septik
 • dodáme pochůzný ocelový kryt
 • zajistíme likvidaci usazených kalů
 • provedeme záruční a pozáruční opravy
nahoru
ZEMNÍ FILTR

Použítí
Zemní filtry slouží jako druhý stupeň čištění komunalní odpadní vody po předchozím průchodu vícekomorovým septikem. Výhodou zemních filtrů je to,že nevyžadují téměř žádnou obsluhu a přívod elektrické energie. Zemní filtry nevyžadují stálý provoz a tak se dobře hodí k rekreačním objektum i rodiným domům.

Rozměry
Rozměry zemního filtru uvedené v nabídkovém prospektujsou identické s údaji v ČSN 756402 a byly navrženy ve spolupráci s f.HYDROPROJEKT a.s. a VÚV Praha.

Složení
Zemní filtr se skládá z vodotěsné plastové nádrže jejíž rožměry jsou uvedeny v tabulce,rozvodu nátokového a sběrného potrubí, odvětrávací potrubí, tříděný plavený písek a štěrkový obsyp potrubí.

Užívání a obsluha
Zemní filtr nevyžaduje obsluhu ani přivod elektické energie, pouze je nezbytné udržavat řádně průchodné odvětrání-zejména v zimě a dle vodoprávního rozhodnutí v souladu s obecně závaznými přédpisy sledovat jakost vypouštěné odpadní vody v kontrolní šachtě.Je nutné předepsaným způsobem užívat první stupeň čištění-septik, aby se zabránilo nadměrnému zanášení zemního filtru.Je zakázáno do filtru přivádět jiné znečištění, zejména vodu z okapů, odpadní vodu znečištěnou ropnými látkami nebo tuky.

  počet EO plocha průtok délka šířka výška písek štěrk
osob m2 m3/den m m m m3 m3
ZF-1 5 5,5 0,75 3,2 2 1,3 3,85 3,3
ZF-2 8 8,8 1,2 3,6 3 1,3 6,16 5,28
ZF-3 11 12,1 1,65 4,7 3 1,3 8,47 7,26
ZF-4 16 17,6 2,4 6,5 3 1,3 12,32 10,56
 1. Přítokové potrubí PVC DN 100
 2. Odtokové potrubí PVC DN 100
 3. Polypropylenový svařovací obal filtru
 4. Rozvodný dren PVC DN 100
 5. Sběrný dren PVC DN 100
 6. Geolexlilie
 7. Štěrk 8 - 16 mm
 8. Filtrační vrstva - praný písek 2 - 4 mm
 9. Odvětrávací komínek PVC DN 125
 10. Zásip zeminou
 
nahoru